image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2002/5
Sayı: 7
Makale Başlık: ARAOVACIK-DANIŞMENT (ÇANAKKALE-BALIKESIR) ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOFİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.03.2011
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Koca Çay Madra Dağı'ndan kaynaklanmakta, Manyas Gölü ve Karadere aracılığıyla Susurluk Çayı'na ulaşmaktadır. Koca Çay batıdan, Balya ve Danışment çevresinden kollar almaktadır. Araovacık-Danışment çevresinden katılan kolların bulunduğu saha, havza özelliğine sahiptir. Bu araştırmada Araovacık-Danışment Havzası ile Koca Çay'ın bu kesiminin jeomorfolojisi incelenmiştir. Araştırma sahasında Alt Miyosenden itibaren oluşan şekiller yaygındır. Araovacık-Danışment çevresi jeolojik, jeomorfolojik ve hidrografik yapısıyla havza özelliğine sahiptir. Araştırma sahası genel hatlarıyla su bölümü çizgisi tarafından sınırlandırılmaktadır. Dağlık alanlarda Alt-Orta ve Üst Miyosen aşınım yüzeyleri yaygındır. Sırtlardan havza tabanına doğru Üst Miyosen aşınım ve birikim yüzeyleri ile geçilmektedir. Üst Miyosen plato yüzeyleri arasına Pliyosen aşınım ve birikim alanları sokulmaktadır. Araovacık-Danışment Havzası genç tektonik (neotektonik) olaylardan fazla etkilenmiştir. Araovacık-Danışment Havzası, tabanı fazla gelişmemiş bir grabendir. Graben tabanında birbirine antesedant boğazlar ile bağlanmış küçük düzlükler bulunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF