image.jpg

Derginin Adı: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Cilt: 2012/18
Sayı: 18
Makale Başlık: Ahlaki Etik Olanaklılığı Olarak Söylem-Etiği
Makale Alternatif Dilde Başlık: “Die Theorie der Diskursethik Als die Möglichkeit moralischen Ethik”
Makale Eklenme Tarihi: 23.04.2013
Okunma Sayısı: 39
Makale Özeti: Habermas’ın, iletişim kuramına bağlı olarak ortaya koyduğu söylem-etiği (Diskursethik)1, hem bağlamsal ve hem de evrensel geçerli olabilecek ahlaki ilke ve normların elde edilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda, ilke ve normların temellendirme ve uygulama sorunlarını da çözmeyi amaçlayan bu çaba, bilinç felsefesi paradigmasından farklı olarak dil felsefesi çerçevesinde ortaya konulan bir anlayış ve yöntemi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, iletişimsel rasyonellik ve bireysellik anlayışına bağlı biçimlenen bir ahlaki bakış açısı ve pratik söylem yöntemi önerilir.
Alternatif Dilde Özet: Diskursethik, die Habermas im Rahmen der kommunakativen Theorien vorgelegt hat, setzt sich die moralische Prinzipien und Normen, die es sowohl kontextuell als auch universal Gültigkeit können sein, zum Ziel. Zur gleichen Zeit diese Bemühung, die die Pobleme der Begründung und Anwendung von Prinzipien und Normen lösen will, braucht die Ansicht und das Verfahren im Hinblick auf die sprachliche Philosophie verschieden von Paradigma der Bewuβtseinsphilosophie. Deshalb wird den moralische Standpunkt und praktische Diskursverfahren im Rahmen der kommunikativen Rationalität und Individualität vorgeschlagen.

PDF Formatında İndir

Download PDF