image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE ISTANBUL MEDRESELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN CERR FAALİYETLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Internship Activity (Cerr) of the Students at the Istanbul Madrasas during Abdulhamid II Period
Makale Eklenme Tarihi: 10.03.2016
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Osmanlı Devleti’nde medreseler, orta ve yüksek düzeyde tahsilin verildiği kurumlardı. Öğrenciler, medreselerdeki dokuz aylık teorik eğitimin sonucunda üç aylarda (Recep, Şaban, Ramazan) taşraya cerre çıkarlardı. Cerr faaliyetleri öğrenciler için bir çeşit staj devresiydi. Bu çalışmada, II. Abdülhamid devrinde İstanbul medreselerinde eğitim gören öğrencilerin cerr faaliyetleri, ilmi bir disiplin içerisinde analiz edilmiştir. Tarih içerisinde medreselerin ortaya çıkışına, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki gelişimine kısaca değinildi. II. Abdülhamid zamanında İstanbul’dan demiryolu ve denizyolu ile cerre gidilen yerler, öğrencilerin seyahat masrafları ve taşrada yaptıkları vazifeler arşiv belgeleri ışığında etraflıca irdelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Madrasas were the schools which provided primary and high degree education for the students in the Ottoman Empire. Studens went to provincial for the Internship activity (cerr) after nine months of theoretical education during religious three months (Recep, Şaban, Ramazan). The internship activity was a kind of internship period for the students. In this study, the internship activity of the students who studied at the Istanbul madrasas during the term of Abdulhamid II were analysed by using scientific disciplines. Creation and development of madrasas in the history and during the Ottoman and Seljuk periods were touched upon briefly. The railways and seaways for the internship activity during the term of Abdulhamid II and the students’ travel expenses and their missions in the provincial cities were thoroughly examined in the light of the archive documents.

PDF Formatında İndir

Download PDF