image.jpg

Derginin Adı: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Cilt: 2011/16
Sayı: 16
Makale Başlık: Against Wittgenstein’s Reading of Freudian Psychoanalytic Methodology
Makale Alternatif Dilde Başlık: Wittgenstein’ın Freudcu Psikoanalitik Metodolojiyi Okumasına İtiraz
Makale Eklenme Tarihi: 1.06.2013
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: This paper is intended to examine the coherence and efficacy of Wittgenstein’s notorious dismissal of Freud’s psychoanalytic theory. It will examine what Wittgenstein explicitly wrote (and said) about the psychoanalytic method, as well as what he might have written if he had read Freud more carefully and utilized his own most relevant notions from the middle and later periods of his work. It will propose that Wittgenstein’s critique of Freud lags behind his own developing views of hypotheses, evidence, the making of significant connections, and obedience to rules in language games. The author concludes that Wittgenstein’s critique of Freud is more interesting for its deficiencies than its ability to force improvements in psychoanalysis.
Alternatif Dilde Özet: Bu makalede, Wittgenstein’ın Freud’un psikoanalitik teorisini açıkça reddedişinin tutarlılığı ve etkinliği ele alınacaktır. Burada, Wittgenstein’ın psikoanalitik yöntem hakkında yazdıkları (ve söyledikleri) incelenecektir. Bunun yanısıra eğer Wittgenstein, Freud’un yazdıklarını daha dikkatli bir şekilde okumuş ve kendisinin daha ileriki dönemlerdeki çalışmalarında kullandığı bazı ilintili kavramları kullanmış olsaydı, neler yazmış olabileceği ile ilgili açıklamalarda da bulunulacaktır. Wittgenstein’ın Freud eleştirisi, hipotez, kanıt, belirgin bağlantıların oluşturulması ve dil oyunlarındaki kurallara itaat konularında geliştirmekte olduğu görüşlerinin gerisinde kalmıştır. Kanımızca, sözkonusu eleştirinin en ilgi çekici tarafı, psikoanalitik teoriyi geliştirmeye yönelik katkısından ziyade yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF