image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2013/11
Sayı: 1
Makale Başlık: AKHİSAR’IN MİLLİ MÜCADELE LİDERLERİNDEN MURAT TOLUN BEY
Makale Alternatif Dilde Başlık: AKHİSAR’S NATIONAL STRUGGLE LEADER MURAT TOLUN BEY
Makale Eklenme Tarihi: 3.06.2013
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Batı Anadolu’nun Yunan işgaline uğradığı yıllarda pek çok Ege şehri gibi Akhisar da düşman işgaline maruz kalmış ve çok büyük zorluklar yaşamıştır. Bu durum karşısında kentin kurtuluşunu sağlamak için diğer Anadolu kentlerinde olduğu gibi Akhisar’da da ulusal direniş örgütleri meydana getirilmiştir. Yerel halkın desteği ile oluşturulan ve “Kuva-yı Milliye” adını alan bu birlikler düzenli ordu kuruluncaya kadar Anadolu kentlerinin müdafaasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu çerçevede Akhisar’daki Kuva-yı Milliye’nin oluşumunu sağlamak için pek çok Milli Mücadeleci hizmet etmiştir. Celal Bey (Bayar), Reşat Kayalı, Tirelizade İsmail Bahri Bey, Bakırlı Saçlı Efe, Selimzade Ali Şefik Bey, Murat Tolun Bey, Halit Karaosmanoğlu ve adını sayamadığımız pek çok vatanperver şahsiyet bunlara örnek gösterilebilir. Bu makalede, hem işgal yıllarında Akhisar’ın kurtuluşu hem de işgal sonrası kentin değişimi ve kalkınması açısından önemli hizmetlerde bulunmuş Murat Tolun Bey’den bahsedilecektir. 1890–1934 yılları arasında yaşamış olan Murat Tolun Bey, Milli Mücadele yıllarında, Burunören (Nuriye) ve Koyuncu Ali Milli Taburlarından oluşan Akhisar Cephesi’nin Kuva-yı Milliye Kumandanı olarak görev yapmıştır. Bu makale ile onun Milli Mücadele’ye katkılarına, hem Anadolu hem de Akhisar açısından önemine dikkat çekilecektir.
Alternatif Dilde Özet: When Western Anatolia was occupied by Greeks, Akhisar was also exposed to occupation by the enemy as is the case with many Aegean cities. As a result, national resistance organization was found in Akhisar to ensure its salvation like other Anatolian cities. “Kuva-yı Milliye” which was established with the support of local people, had an important role for the defense of Anatolian cities until the establishment of a regular army. In this context, many National Struggle Commander struggled to ensure the formation of “Kuva-yı Milliye” in Akhisar. Celal Bey, Reşat Kayalı, Tirelizade İsmail Bahri Bey, Bakırlı Saçlı Efe, Selimzade Ali Şefik Bey, Murat Tolun, Halit Karaosmanoğlu as well as the other unknown patriotic personalities were among those people who contributed to “Kuva-yı Milliye”. In this article, Murat Tolun Bey who strived for the independence and the development of Akhisar are going to be focused upon. Murat Tolun Bey who lived between the years of 1890–1934, had worked as a National Struggle Commander in Akhisar Front which was consisted of two national battalions which are “Burunören” and “Koyuncuali”. Therefore; in this article, Murat Bey’s services to development of Akhisar and the independence of Anatolia during the years of National Struggle are going to be emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF