image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2013/11
Sayı: 1
Makale Başlık: ALEVİ - BEKTAŞİ ÂŞIK EDEBİYATI GELENEĞİ İLE BU GELENEK İÇİNDE AZ BİLİNEN ŞAİR KUL HİMMET’İN HAYATI VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: A STUDY ON ALEVI – BEKTASHI IN LOVE LITERATURE TRADITION AND A LITTLE KNOW IN THIS TRADITION’S POET KUL HIMMET’S LIFE AND POETRY
Makale Eklenme Tarihi: 3.06.2013
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Alevî- Bektâşî edebiyatının önemli şairlerinden Kul Himmet üzerine yapılan bu makalede, bu geleneğin genel yapısı ile şairin yaşadığı 16 ve 17. Yüzyıldaki gelişmeler ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan çeşitli derlemelerle ortaya çıkartılan şiirleriyle cönklerde bulunan şiirlerini bir arada değerlendirip Kul Himmet’in hayatına dair bilgileri açığa çıkararak şairimizin daha iyi tanınmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this article, which is about Kul Himmet, who is one of the major poets of Alevi-Bektaşi Literature, the main structure of the aforementioned literature and the developments in the 16th and the 17th century in which the poet lived, has been attested. Moreoever, this article aims to examine the poet’s poems which are included in different compilations as wells as his buglosses and to contend certain facts about his life in order to contribute to the recognition of the poet.

PDF Formatında İndir

Download PDF