image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İspat Kavrama Testine Dayalı Bir Öğretim Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler ve Sürece Müdahale Yolları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Son yıllarda matematiksel ispatlara verilen önemin artmasıyla birlikte, matematik sınıflarındaki muhakeme etme, ispat yapma ve tartışma durumları, matematik eğitimi araştırmaları için odak konular haline gelmiştir. İspat öğretiminde temel noktalardan birisi ispatın kavranmasıdır. İspatın kavranması sağlayan araçlardan birisi (ispat) kavrama testidir. Bu çalışma İspat Kavrama Testi’ne dayalı bir öğretim uygulamasını içeren geniş bir araştırmanın parçasıdır. Ana çalışma bir eylem araştırması olarak tasarlanmış olup 11. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci ile beş hafta süren (Yang ve Lin’in [2008] modeline dayalı) bir öğretim uygulamasının çok yönlü değerlendirilmesini içermektedir. Bu çalışmada ise söz konusu uygulamada öğretmenin karşılaştığı güçlükler ve sürece müdahale yolları ele alınmaktadır. Söz konusu deneyimleri betimlemek için informal gözlemler ve öğretmen günlükleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmen deneyimleri üç kategori altında gruplanmıştır. Bunlar; 1-karşılaşılan güçlükler, 2-müdahale yolları ve 3-müdahalelerin sürece yansımasıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF