image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sosyal-Duygusal Öğrenmenin Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı öğretmen adayların sosyal-duygusal öğrenme konusundaki görüşlerini ve sosyal-duygusal öğrenmenin öğretmen eğitimindeki önemini belirlemektir. Bu doğrultuda ve Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal-duygusal öğrenme ve sosyalduygusal öğrenmenin öğretmen eğitimindeki önemi hakkındaki görüşlerini derinlemesine incelemeyi amaçlayan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklem seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının meslek bilgisi derslerinin çoğunu ve Okul Deneyimi dersini almış olmaları ile Öğretmenlik Uygulaması dersini alıyor olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. 2014-2015 akademik yılı güz yarıyılında Marmara bölgesinde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf eğitimi ve okul öncesi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 23 öğretmen adayı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen bulgular, adayların sosyal-duygusal öğrenme konusunda eksiklerinin olduğunu ve bilgilendirilmeye ihtiyaçları bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında sosyal-duygusal öğrenmeye ilişkin farkındalıklarının artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF