image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğrenci Ders Devamının Sınavlarda Alınan Notlara Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversite eğitimde öğrencilerin derslere devam mecburiyetinin olup olmaması, okuldan okula değişebileceği gibi aynı okul içinde verilen dersler arasında da farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin derse devam etmesiyle, dönem sonucu elde ettiği ders başarısı arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmaların önemli bir bölümünde, dersteki başarı kriteri olarak dönem sonu başarı notu esas alınmış ve yapılan çalışmaların çoğunluğunda iki olgu arasında olumlu bir ilişki gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak da, çalışmaların sonuç bölümlerinde öğrencilerin derslere devam etmelerinin sağlanması ve devamlarının artırılması tavsiye edilmiştir. Ancak, çok az çalışmada bu tedbirin gerçek hayata nasıl geçirilebileceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Diğer taraftan bu önerilerin ders devamını veya başarıyı artırmakta etkisi genellikle ölçülmemiştir. Derse devam durumunun artırılması için önerilen yöntemlerin çoğu, idari tedbirlerle öğrencileri derse devam etmeye zorlamayı içermektedir. Halbuki, ders devamından beklenen faydanın sağlanabilmesi için; öğrencinin bir zorunluluktan ziyade, öğrenme sürecinin bir parçası olarak derse devam etmeye teşvik edilmesi önemlidir. Bu çalışmada; ders devamı ile sınav notu arasındaki ilişki hem dönem sonu sınav notu hem de dönem içerisinde yapılan ara sınavlar dikkate alınarak incelenmiştir. Böylelikle öğrencinin devam durumu ile sınavlar arasında ilişkiyi gözlemlemek mümkün olmuştur. Ayrıca, ders işleme yönteminde yapılan bir değişikliğin, ders devamına ve öğrencinin notuna olan etkisi de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Böylelikle, derse devam ile alınan notlar arasındaki ilişki üzerinde ders işleme yönteminin etkisi de izlenebilmiştir. Bu yönleriyle makalede sunulan çalışma, yazımda var olan yayınlardan farklılaşmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF