image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerine Küresel Vatandaşlık Eğitimi Programının Etkililiği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma, üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin küresel konularla ilgili duyarlılığını artırmak ve bu konularla ilgili gelecekte daha etkili baş etme mekanizmaları geliştirmelerini sağlamak amacıyla verilen küresel vatandaşlık eğitiminin etkililiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ön test-son test kontrol grupsuz deneysel desenle yürütülen bu çalışmaya üstün yetenekli olarak tanılanmış toplam kırk ortaokul öğrencisi katılmıştır. Öğrencilere, üstün yetenekli öğrencilere küresel vatandaşlık eğitimi programı kapsamında verilen altı günlük eğitim süresince küresel vatandaşlık ile ilgili konuları içeren bilim, yaratıcılık ve etik dersleri ile sosyal faaliyetler sunulmuştur. Eğitimin etkililiği nicel ve nitel verilerin analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen nicel ve nitel veriler ışığında, küresel vatandaşlık eğitiminin katılımcılara genel olarak katkı sağladığını söylemek mümkündür. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bulgular değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF