image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Algısı ve Deneyimleri: Bir Fenomenolojik Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin hoşgörü algısını ve gelişimini anlamaya çalışmaktadır. Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen bu araştırmaya 30 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile 12 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşme ve öğretmenlerle grup görüşmeleriyle toplanmıştır. Görüşme verileri tematik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin hoşgörüyü daha çok yardımlaşma, affetmek, sevgi ve iyi davranmak olarak algıladıkları çok az öğrencinin farklılıklara saygı olarak algıladığı görülmüştür. Öğretmenler öğrencilerin hoşgörü algısının gelişiminde gelişim özelliklerinin, sosyal çevrenin, öğretim programları ve ders kitaplarının ve okulun sosyal ve kültürel yapısının etkili olduğunu belirtmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF