image.jpg

Derginin Adı: SDU International Journal of Educational Studies
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Kinect’in Özel Gereksinimli Bireylerle Kullanımı ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Review of the Studies Using Kinect in Learning Environments of Individuals with Special Needs
Makale Eklenme Tarihi: 6.06.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Teknolojideki hızlı değişim ve gelişimin sonucu olarak eğitim alanında kullanılmaya başlayan en son yeniliklerden birisi olan Kinect’in kullanım alanları giderek genişlemektedir. Kinect’in en önemli özelliği vücut hareketlerini algılayan sensörlerin aldıkları komutları ekrana yansıtması ve eş zamanlı olarak cihazla kullanıcı etkileşimini sağlayabilmesidir. Vücut hareketlerini üç boyutlu olarak algılayan ve aldığı komutlarla temassız bir şekilde çalışabilen bu sistem eğitim ortamlarında da farklı kullanım alanlarına sahiptir. Araştırmalar görme, işitme ve motor becerilere aynı anda hitap eden bu yeni teknolojinin özel gereksinimli bireylerin eğitiminde de kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı Kinect’in özel gereksinimli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon sürecinde kullanıldığı araştırmaları betimsel olarak incelemektir. Bulgular ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve Kinect’in özel gereksinimli bireylerle farklı kullanım alanları konusunda öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: As a result of rapid changes and developments in technology that recently started to be used in the field of education, the use of "Kinect" which is one of the latest innovations is increasing in learning environments. The most important feature of Kinect is that sensors detect the body movements and simultaneously project these movements on the screen as commands and consequently provide device and user interaction. This system which detects body movements in three dimensions and operates in a contactless manner has various application areas in the educational environments. Studies indicate that this new technology addressing the hearing, visual and motor skills at the same time have been used in education of individuals with special needs. The purpose of this study is to descriptively examine studies that focus on the use of the Kinect in education and rehabilitation of individuals with special needs. The findings of this study were discussed in accordance with the relevant literature and new suggestions for the use of Kinect with individuals with special needs are highlighted for the researchers and practitioners.

PDF Formatında İndir

Download PDF