image.jpg

Derginin Adı: Current Research in Education
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 16.06.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersine yönelik görüşlerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. ÖTMT dersi ile ilgili görüşleri belirlemek için dört sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları sınıf öğretmenliğinin beklediklerinden zor bir meslek olduğunu, ÖTMT dersinin konuların kavratılmasında önemli olduğunu ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF