image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 7
Makale Başlık: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının “Teknoloji” Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Computer Education and Instructional Technology Prospective Teachers’ Perceptions of Technology
Makale Eklenme Tarihi: 16.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının “teknoloji” algılarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Bu amaçla çalışma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer almakta olan bir üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Öğretmenliği bölümünün birinci sınıfında öğrenim görmekte olan 53 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışmada veriler öğretmen adaylarına “Teknoloji ……… gibidir, çünkü ……” cümlesinin birkaç defa yazılı olduğu formlar dağıtılarak toplanılmıştır. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmış ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının 118 metafor ürettikleri ve bu metaforların 103’ünün olumlu kategoride, 7’sinin olumsuz kategoride ve 8’ininde nötr kategoride yer aldığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the “technology” perception of prospective computer and instructional technologies (CEIT) teachers by metaphors. For this purpose the study was carried out with 53 first-year prospective teachers studying in the Department of CEIT in a public university in the fall term of 2014-2015 academic year. The forms consisting of the statement “Technology is like ……………because ………” written few times were used as a data collection tool. Phenomenography design was used in the study and the data were analyzed by content analysis. According to the study's findings, it was found that out of 118 valid metaphors developed by the prospective teachers, 103 of them were included in positive category, 7 were in negative category and 8 were in the neutral category.

PDF Formatında İndir

Download PDF