image.jpg

Derginin Adı: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Cilt: 2002/1
Sayı: 3
Makale Başlık: IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya’da Ekonomik Performans Sonuçları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.07.2013
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: 1990’larda sıklaşan, yaygınlaşan ve etkileri derinleşen ekonomik krizler, bu konuda kendisinden çok şeyler beklenen IMF’in kendisini, rolü ve istikrar programlarını tartışmaların merkezine oturtmuştur. Söz konusu tartışmalar bağlamında bu çalışmada IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere önerilen istikrar programlarının kapsamı, amaçları ve söz konusu programların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler belirtildikten sonra bir kısım gelişmekte olan ülkelerin 1994-2000 verileri kullanılarak IMF istikrar programlarının performans sonuçları analiz edilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF