image.jpg

Derginin Adı: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2008/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ANA DİLİ EĞİTİMİNDE HAFIZA-KELİME İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ VE HAFIZANIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE EZGİLİ ÜRÜNLERİN ROLÜ
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Importance of Memory-Word Relationship and the Role of Improving Mind by Rhyming Words
Makale Eklenme Tarihi: 15.07.2013
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Ana dili, bireyin hayatında birinci derecede rol oynayan ve seçme şansı olmadığı, önceden oluşturulmuş bir ifade alanıdır. Bu ifade alanı birey için ait olma, var olma ve kendini bulması bakımından diğer insanlardan ayıran farklılık belgesidir. Anadili, insanoğlu için verilmiş ayırıcı bir özelliktir. Ana dil, bireyin yaşamına ilk giren ve düşünce kalıplarını şekillendiren, kişilik özelliklerini aşılayan toplumsal anlaşma aracıdır. Ana dili, bireyin hayata bakışını belirleyen bir sistemdir. İnsanın düşünce ve duygularını şekillendirme ve bir yere ait olma duygusunu kazandırır. Bu bağlamda alınan bilgilerin ya da öğretilerin kalıcılığını sağlayan saklama ve sürdürme faaliyetleri vardır. Ana dili, kelimelerin varlığıyla anlam kazanır ve bu sayede canlılığını sürdürür. Dilin canlılığı ancak ve ancak iyi eğitilmiş bir hafızayla mümkün olmaktadır. Hafıza, geleneksel bakışla ezber anlamında kullanılmakla birlikte böyle bir yaklaşımın yanlış olduğu yapılan çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Araştırmanın konusu, hafızanın kapasitesinden ziyade, dil ve kelimeyle olan ilişkisinin yanı sıra hafızayı güçlendirmek için geleneksel yaklaşımlarını destekleyen yeni yaklaşımlardır: Teknolojik yeniliklerin getirdiği yardımcı unsurlar, hece vezniyle yazılmış ezgili ürünlerdir (özellikle şiir, bilmece, mani, türkü, şarkı vb.). Çalışmanın sonucunda ezgili ürünlerin kelimelerin kazanımında etkili olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Mother tongue plays an important role in humanbeings life and it is an formed area to express ourselves. By this way of expression, people find themselves; they feel belonging and existing. Mother tongue is a distinctive character given for humanbeing. Mother tongue is a social communication tool between people to create personal characteristics and to shape their thoughts. It is a system which determines individuals’ view of life. Mother tongue forms thoughts and emotions and brings feeling of belonging where individuals live. Therefore, information can be stored and continued. Mother tongue gets meaning by existence of words and continues to live. Liveliness of language can continue only by well trained minds. This study investigates not only the relationship between memory and language-words, but also modern approaches that support traditional approaches to improve the humanbeing mind. Technological innovations bring elements which are written by rhyming syllable such as riddle, ditty, ballad/folk song, and song. This study found that rhyming elements is effective for gaining words.

PDF Formatında İndir

Download PDF