image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı eğitmenlerin ve öğrencilerin e-öğrenme sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve algıları incelemektir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen durum çalışmasına, e-öğrenme deneyimi olan 5 eğitmen ve 7 öğrenci katılmıştır. Eğitmenlerle, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yapılırken; öğrencilere, açık uçlu sorulardan oluşan bir anket çevrimiçi olarak gönderilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; e-derse başlamadan önce ders materyali hazırlamak, çalışmak ve donanım kontrolü yapmak eğitmenlerin ve öğrencilerin yaptığı çalışmalardır. Canlı ders sürecinde yaşanan sorunlar incelendiğinde eğitmenlerin ve öğrencilerin genel de teknik sorunlar yaşadıkları, bunun yanı sıra öğrencilerin iletişim ve dikkat toparlama sorunu yaşadıkları görülmüştür. Öğretim yöntemi tercihleri incelendiğinde eğitmenler hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimi tercih edebileceklerini, öğrenciler ise ilk tercihinin yüz yüze olduğu, şartlara bağlı olarak uzaktan eğitimi de tercih edebilecekleri açıklamışlardır. Bir eğitmenin sahip olması gereken yeterlikler olarak teknik ve pedagojik açıdan iyi donanımlı olması gerektiği vurgulanmıştır. E-öğrenmede olması gereken öğrenci profili, e-değerlendirme kriterleri ve e-ders bileşenleri konusunda, eğitmenlerin ve öğrencilerin benzer görüşlere sahip oldukları görülmüştür. E-öğrenmede öğrencinin başarılı olabilmesi için iletişime önem vermesi, çalışma alışkanlıklarını düzenlemesi, öz düzenleme stratejilerine sahip olması ve zamanında çalışmalarını tamamlaması gerektiği öğrenciler ve eğitmenler tarafından vurgulanmıştır. E-ders kalitesi için eğitmenlerin materyal hazırlama, teknik sorunların giderilmesi ve eğitmenin özelliklerine vurgu yaptığı görülürken, öğrencilerin teknik konuların yanı sıra diğer eğitsel faktörlere de vurgu yaptığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF