image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları ile Yürütülen “Seçim” Odaklı Bir Medya Okuryazarlığı Uygulaması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, medyanın Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin seçim kararları üzerindeki etkililiğini test etmektir. Araştırmada, bu çalışma için aktif bir medya okuryazarı sorumluluğuna bürünen Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, Kasım 2015 genel seçimleri öncesinde, farklı medya türlerinden ve medya ürünlerinden edindikleri haberleri farklı açılardan değerlendirmişler ve kendi siyasi kararlarını şekillendirmişlerdir. Araştırma 2015-2016 öğretim yılının Güz döneminde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 13 öğrenci ile birlikte yürütülmüştür. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, Kasım 2015 seçimlerinin hemen öncesinde aktif bir medya okuryazarı sorumluluğu üstlenen Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının, seçim ile ilgili medya haberlerini edinmeleri sağlanmış ve sonrasında odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak görüşleri alınmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının medya tercihlerinin televizyon, internet ve gazete olduğu, siyasal söylemleri ön planda tuttukları, ajans haberlerini daha fazla tercih ettikleri, edindikleri haberlere eleştirel yaklaşabildikleri ve yorum yapabildikleri görülmüştür. Öğrencilerini demokratik toplumda aktif bir medya okuryazarı olarak eğitecek olan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının, kendilerinin de bu davranışları gerçekleştirecek çeşitli medya okuryazarlığı programlarına dahil edilmelerinin faydalı olabileceği bu araştırmanın en önemli sonucudur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF