image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Okula Uyum Sağlamakta Güçlük Çeken Çocukların Çizdikleri Okul Resimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, 60-84 aylık ilkokul 1.sınıfa giden okula uyumda güçlük yaşamış çocukların “okul” kavramına ilişkin algılarını yaptıkları resimler yoluyla incelemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Çocuklardan toplanan resimler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı beş ilkokula devam etmekte olan 60-84 aylık 23 erkek 17 kız toplam 40 tane okula başlarken yoğun kaygılar yaşamış olan çocuk katılmıştır. Okula başlama ve uyum sağlamada sorun yaşayan çocukların okul ile ilgili çizdikleri resimlerde en çok insanlarla ilgili şekilleri (sınıf arkadaşı, okul bekçisi, öğrenciler, kendisi, okul arkadaşı, öğretmeni, rehber öğretmeni, kuzeni, insan, dayısı, kardeşleri, anne, baba, oyun oynayan çocuklar, balon satan biri, kız kardeş, ağabey) kullanarak kendilerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. Çocuklar ikinci sırada okul binası ve okul bahçesine ilişkin şekiller (okul, okul çatısı, okul kapısı, okul penceresi, bayrak, taş, yerdeki sınıf çizgileri, okul bahçe duvarı, merdivenler) ve ardından üçüncü sırada doğa ve doğa olaylarına ilişkin şekiller (bulut, güneş, gökyüzü, gökkuşağı, şemsiye, ay, yağmurlu hava, yağmur, ağaç, çiçekler, yıldız) kategorilerindeki sembolleri kullanılmışlardır. Çocukların okul kavramını düşündüklerinde, gün içerisinde okula gelmek üzere harekete geçmelerinden itibaren geçirdikleri yaşantılara ve karşılaştıkları insanlara çizimlerinde yer verdikleri söylenebilir. Çocukların en çok tercih ettikleri renkler sırasıyla mavi, sarı ve yeşildir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF