image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması: Kuvvet ve Hareket Ünitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Fen öğretim programının vizyonu fen okuryazarı bireyler yetiştirilmesi olarak belirtilmiştir. Fen okuryazarı bireyler bilimsel bilgi ile birlikte bilimsel becerileri de kullanabilen kişilerdir. Öğrencilerin sahip olduğu bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi bu açıdan önemlidir. Bu çalışma ile de ortaokul öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket ünitesi için geliştirilen etkinliklerde bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubu olarak her bir sınıf düzeyinden 30’ar olmak üzere, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinden toplam 120 öğrenci belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen etkinlikler her sınıfta birer ders saati uygulanmış ve öğrencilerin bu etkinliklerde kullandıkları bilimsel süreç becerileri basamakları analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda farklı sınıf düzeylerinde bilimsel süreç becerileri ile karşılaşılma sıklıklarının değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Gözlem yapma ve önceden kestirme becerilerinin bütün sınıflarda karşılaşılma oranı yüksek iken, verileri yorumlama ve karar verme becerileri ile karşılaşılma oranı daha azdır. Daha üst düzeydeki sınıflarda öğrenim gören öğrencilerde bile karşılaşılma oranı düşen beceriler mevcuttur. Verileri kullanma ve model oluşturma becerisi en fazla 5. sınıf öğrencilerinde karşılaşılmış ve üst düzeydeki sınıflarda karşılaşılma oranı azalmıştır. Bu sonuçlar ışığında araştırmada öğrencilerde karşılaşılma sıklığının az olduğu becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF