image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Materyal Unsurlarıyla Venedik’te Ölüm
Makale Alternatif Dilde Başlık: Death in Venice With Material Elements
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makale, yazarıyla birlikte önce eleştirilen, sonra ödüllendirilen, Venedik’te Ölüm başlığıyla Türkçe’ye çevrilen eseri dilin materyal unsurlarıyla inceler. Gerçekliğin kurguyla anlatıldığı eserde yazarı yanılgılardan arındırmayı, eşdeğer çevirilerin doğmasını amaçlar. Sanatçının ahlâki sorunla çöküşünün sadece edebi bir yansıtma olduğu, sanatçının yanılgılardan kurtulduğu ölçüde söyleminin anlaşılabileceği üzerinde durur. Thomas Mann o sorumluluğu taşıyan yazarlardan biridir. Çalışmamız onun taşıdığı kimliği aklamaktadır. Çünkü alanına özgü çeviri eksikliği belirlenmiş; çeviri eğitimin alınmasıyla sanatçı/sanat hakkındaki yanılgıların kırılacağı bulgusuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This article examines the material elements of language of the text translated to Turkish with the title Venedik’te Ölüm, which has been criticized along with it’s author initially and was awarded afterwards. It aims to clear the author’s misconceptions and the production of equivalent translations in the text where reality is told through fiction. It emphasizes that the author’s downfall caused by ethical issues is merely a literary reflection and that the author’s discourse can be understood to the extent that they are freed from their misconceptions. Thomas Mann is one of those authors who bears that responsibility. Our study acquits his identity. Because an imperfection in his peculiar area of translation was determined; it has been arrived to the conclusion that with the receiving of the education of translation the misunderstandings about the artist/art will perish

PDF Formatında İndir

Download PDF