image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Yüz Elli Yılın Eğitim Düşüncesi Tarihine Derkenar: MAÂRİFTEN EĞİTİME
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Eğitim alanındaki yenilik hareketlerini Osmanlı son dönem reformcularından devralan Cumhuriyet kadroları bu alandaki değişim ve dönüşümleri bir üslup farkı gözeterek devam ettirmişlerdir. Öyle ki, “Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarının ve bu alanda yapılan inkılapların neredeyse tamamı II. Meşrutiyet döneminde, tartışılmış hatta birçoklarının provası yapılmıştır.” Bunun yanında Cumhuriyet dönemi ideologları gölgesindeki bu paradigma dönüşümü meşrutiyet dönemine göre daha keskin ve aceleci olmuştur. “Ahmet Hamdi Tanpınar inkılâp senelerini derin bir ironiyle anlattığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde kahramanlarının birine “tarih günün emrindedir” dedirtir. Aslında Erken Cumhuriyet dönemine baktığımızda günün emrinde olan sadece tarih değil din, dil, üniversite, eğitim, ders kitapları, basın, gazeteciler ve aydınlarla diğer bütün kesimlerdir.” Reşat Nuri Güntekin’in aceleci tavırlarla yapılan inkılâplara Yeşil Gece adlı romanda verdiği cevabı ise “inkılâp denilen şey bir günde olmuyor” olmuştur. Bilgi, kültür, düşünce ve eğitim dünyamızdaki bu dönüşüm Osmanlı-Cumhuriyet arasında derin boşluk oluşturmuştur. Söz konusu sürecin anlaşılmasına katkı verecek önemli konulardan biri, dönemin özgün metinleri ile buluşmak ve anlamaya gayret etmektir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF