image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Meta-Sentez: Kavramsal Bir Çözümleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Meta-synthesis: A Conceptual Analysis
Makale Eklenme Tarihi: 3.02.2017
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Meta-sentez araştırmaları, belirli bir alanda yapılan çalışmaların nitel bulgularının; yorumlanmasını, değerlendirilmesini, benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulmasını ve yeni çıkarımlar yapılmasını amaçlayan çalışmalardır. Meta-sentez yöntemi ilk olarak 1988 yılında eğitim alanında kullanılmasına rağmen ilerleyen yıllarda yaygın olarak tıp ve hemşirelik alanında kullanılmıştır. Bununla birlikte son yıllarda, ulusal ve uluslararası alanyazında eğitim alanındaki meta-sentez çalışmalarının da yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Türkiye?de yapılan meta-sentez çalışmaları incelendiğinde meta-sentez yönteminin araştırmacılar tarafından farklı şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, meta-sentez ile ilgili kavramsal bir çözümleme yapmak ve aynı zamanda ortaya çıkan sonuçları tartışmaktır. Bu bağlamda öncelikle meta-sentez kavramının tarihsel gelişimi ve bu süreç boyunca nasıl algılandığı açıklanmıştır. Sonra da meta-sentez çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği ve bu çalışmaların geçerlik-güvenirliğinin nasıl sağlanabileceği anlatılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Meta-synthesis is a systematic review that evaluates number of interrelated qualitative studies. Although meta-synthesis method was used for the first time in an educational research in 1988, it has been appeared widely in medicine and nursing researches. Nevertheless, there is a growing interest in meta-synthesis in the field of education in Turkey and abroad in recent years. As a result of literature review of meta-synthesis, we noticed that this method is been applied in different ways by different researchers in Turkey. The purpose of this study is to explain the historical development of meta-synthesis, the different perceptions of meta-synthesis during this development, how to perform a meta-synthesis research, and how to provide reliability and validity of a meta-synthesis research. A concept analysis method was utilized to achieve this goal and the findings were discussed in detail.

PDF Formatında İndir

Download PDF