image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: İngiliz Dili Eğitimi Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci Gereksinimi ve Öğretmen Bilişi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin İngiliz Dili Eğitimi Programlarındaki zorunlu derslerden biri olan Sözcük Bilgisi dersi için, öğrenci gereksinimlerini ve öğretmen bilişini belirlemektir. Öğretmen bilişi ve öğrenci inanışlarının bir arada ele alındığı bu çalışmada, sormaca ve görüşme tekniklerinden yararlanılarak veri toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 27 üniversitenin İngiliz Dili Eğitimi Programlarında, Sözcük Bilgisi dersini vermiş ya da halen vermekte olan 42 öğretmen ve örneklem olarak seçilen 5 üniversitenin İngiliz Dili Eğitimi Programlarında öğrenim gören 666 ikinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Sözcük Bilgisi dersiyle ilgili belirlenen öğrenci gereksinimlerinin ve öğretmenlerin sözcüksel edinç kavramı ve sözcük bilgisi dersi hakkındaki bilişlerinin, dersi veren ya da verecek olan öğretmenlere daha belirgin, ayrıntılı ve tutarlı ders izlenceleri oluşturmaları açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla dersi alan İngiliz Dili Eğitimi Programı öğrencileri için hedeflenen öğrenim çıktılarında bir tutarlılık olmasına olanak sağlayacağına inanılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Sözcüksel edinç, sözcük bilgisi, öğretmen bilişi, öğrenci inanışı
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF