image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.2.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı lise eğitimine devam eden öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerinde yaşadıkları kariyer kaygısını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırma 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Nevşehir il merkezindeki 6 farklı lisede, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerden seçilen üç farklı çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Araştırmanın birinci çalışma grubu, 350 öğrenciden, ikinci çalışma grubu 337 öğrenciden, üçüncü çalışma grubu ise 687 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme sürecinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. Kariyer kaygısı ölçeği iki boyutludur. Ölçeğin meslek seçimine yönelik kaygılarına ait güvenirliği .797, aile etkisine yönelik kaygılarına ait güvenirliği ise .742 bulunmuştur. Ölçeğin iyilik uyum indeksleri; χ2/sd=2.518, RMSEA=0.067, CFI=0.95, NFI=0.92, NNFI=0.94, SRMR=0.055, GFI=0.92 ve AGFI=0.90 bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Kariyer, kaygı, lise öğrencileri
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF