image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2013/38
Sayı: 169
Makale Başlık: Ara-Disiplin Olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlköğretim Öğrencilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.09.2013
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu araştırmada, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi’nin ara-disiplin olarak uygulandığı dönemde Ankara’daki 3 ilköğretim okuluna devam eden 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin insan hakları kavramlaştırmaları, dersler ve ders kitapları bağlamında insan hakları ve vatandaşlık konularını nasıl algıladıkları ve insan hakları sorunlarına ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri odak grup görüşmesi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular, öğrencilerin insan haklarıyla ilgili bazı bilgileri edindiklerini ve dünyadaki ve Türkiye’deki insan hakları sorunlarından haberdar olduklarını göstermektedir. Ancak öğrenciler sorunların çözümü konusunda umutsuzdurlar. Bu sonuçlar, insan hakları eğitiminin bireyleri güçlendirme işlevinin gerçekleşmediğini ve öğrencilerin zihninde bütünleştirilmiş bir insan hakları algısının oluşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla ara-disiplin olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, öğrencileri insan hakları eğitiminin bireyi güçlendirme hedefne ulaştırmış görünmemektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF