image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2010/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Toplumsal Güç İlişkileri Bağlamında Okulda Şiddeti Çözümlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study Intended to Solve Violence at School in the Context of Community Power Relations (Kastamonu Province Sample)
Makale Eklenme Tarihi: 3.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Özet Bu çalışmada, okulda şiddet toplumsal güç ilişkileri temelinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, okul yöneticileri okulda şiddeti toplumsal güç ilişkileriyle ilişkili görmemektedirler. Okul yöneticileri okul şiddetini bireysel bir dışavurum olarak değerlendirmekte, okulda yaşanan şiddeti de mevcut toplumsal yapının kabul gördüğü yöntemlerle çözmeye çalışmaktadırlar. Okul yöneticilerinin şiddeti çözmek için kullandıkları yöntemler, kapitalist hegemonik yapının yeniden üretime hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Bunun yanı sıra okul yöneticileri, eğitimcilerin öğrenciye şiddet uygulamasını bir öğretim yöntemi olarak doğru bulmaktadırlar.
Alternatif Dilde Özet: Abstract In this study, it is intended to solve violence at school under the skin of community power relations. According the results of this study which is done by using qualitative research methods, school administrators do not see violence at school related with community power relations. School administrators evaluate violence as an individual expression and try to solve the violence happening at school with methods which are well accepted by the society. The methods that school administrators use to solve the violence at school only serve to the reproduction of capitalist hegemonic structure. Besides, school administrators find correct the usage of violence by the educators as a teaching method.

PDF Formatında İndir

Download PDF