image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Örnek Olay
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Videocase in Mathematics Lesson Towards Problem Based Learning
Makale Eklenme Tarihi: 4.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, Teknolojinin Matematik Eğitimine Entegrasyonu (TME2) projesi kapsamında ilkokul 4.sınıf matematik dersi konu alanında Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)Sürecine yönelik gerçekleştirilmiş bir örnek olay anlatılmıştır. Bu örnek olay, resimlerle desteklenerek, detaylı bir şekilde anlatılmış ve PDÖ’nün matematik öğretiminde nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği örneklenmeye çalışılmıştır. PDÖ’nün Problemin Tanılanması, Eylem Planının Oluşturulması ve Problem Çözümünün Geliştirilmesi aşamaları gözetilerek işlenen ders bu başlıklar altında örnek olay olarak sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this article, a videocase, which was developed by Technology Integration Into Education (TME2) Project team in mathematics subject with fourth graders about the use of Problem Based Learning (PBL), is presented in detail by using text and pictures. Through this videocase it is aimed to exemplify the way technology can be used in mathematics instruction. The videocase is presented here by considering the stages of Problem Based Learning. Thus, the videocase is outlined under the stages of Defining Problem, Developing Action Plan, and Developing Problem Solution.

PDF Formatında İndir

Download PDF