image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretimde Teknoloji Kullanımı: Teknoloji Gözlem Protokolü Sonuçları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Using Technology In Primary Classrooms: Results From Technology Observation Protocol
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada sınıflarımızda hangi teknolojilerin kullanıldığını anlayabilmek için veriler Teknoloji Gözlem Protokolü (TGP) vasıtasıyla toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu anlamda bu çalışmanın amacı Teknoloji gözlem protokolünün boyutlarından biri olan “Derste Teknolojiden Yararlanma” boyutunda TGP kullanılarak elde edilen sonuçları tartışmaktır. 2011-2012 öğretim yılı boyunca ilköğretim 1-5 kademesinde yer alan 225 öğretmene ait 1350 ders izlenmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Sıklık tabloları ve yüzdelik dilimler, cinsiyet faktörü, gözlenen sınıflar ve gözlenen öğretmenlere göre detaylı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın teknolojinin sınıflarda kullanılması adına eğitimcilere yararlı olacağı beklenmektedir
Alternatif Dilde Özet: To gain an understanding of technologies which have been utilizing in classrooms, data was collected and analyzed through technology observation protocol (TOP). Thus, the purpose of this paper is to discuss the results of TOP. Technology Tools Utilized with the Lesson, Teacher or student Application of Technology, and the Role of Technology in Lesson was discussed in detail. Frequency and percentage tables for some of variables such as sex, observed classrooms and observed lessons were also provided. We hope this study might benefit educators to improve their understanding of technology use in classrooms.

PDF Formatında İndir

Download PDF