image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Proje Yaklaşımı ve Okul Öncesi Dönemdeki Yeri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Project Approach and Its Place in Preschool Education
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çocukların ilgileri doğrultusunda belirlenmiş eğitsel değeri olan herhangi bir konunun derinlemesine incelenmesi olarak tanımlanan proje yaklaşımı, son yıllarda okul öncesi eğitimde sıklıkla yer almaya başlamıştır. Merak ve keşfetme duygusunun oldukça yüksek oranda yaşandığı bu dönemde uygulanan proje yaklaşımlı eğitim programları çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemekte, aynı zamanda sorgulayıcı, araştıran, neden sonuç ilişkisi kurabilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, yaratıcı bireylerin yetişmesinde etkili olmaktadır. Proje çalışmaları aracılığıyla eğitim sürecine aktif katılım sağlayan çocuklarda kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma ile proje yaklaşımına dayalı eğitimin tanımı ve içeriği, iyi bir proje yaklaşımlı eğitim programında olması gereken özellikler ve proje yaklaşımının çocuk gelişimine etkilerine değinilerek bu konulara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The project approaches defined as a thorough examination of any subject with instructional value selected according to children’s interests has been frequently included in preschool education in recent years. Project-based education programs in preschool, a period of high curiosity and sense of wonder, promote child development in all domains and, at the same time, are effective in raising inquisitive, investigative, responsible and creative individuals who can establish cause and effect relationships and have high self-esteem. Permanent learning occurs in children who actively participate in the learning process through project activities. This study aimed to discuss the definition and meaning of project-based education, the characteristics of a good project-based education program and the effects of the project approach to child development, as well as, to raise awareness on the subject.

PDF Formatında İndir

Download PDF