image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Etkili Sınıf Yönetimi Oluşturmada Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Rollerinin Nitel Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Qualitative Investigation into the Classroom Teachers' New Roles in terms of Establishing Effective Classroom Management
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Durum çalışmasına dayalı olarak yapılan bu nitel araştırma, etkili sınıf yönetimi oluşturmada sınıf öğretmenlerinin yeni rollerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen sınıf öğretmenlerine (17 kişi) ve eğitim müfettişlerine (6 kişi) yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, sınıf öğretmenlerinin farklı derslerde ve farklı sınıf seviyelerinde kullandığı sınıf yönetimi becerilerinin farklılaştığı; 1. sınıftan son sınıfa doğru sınıf yönetiminin kolaylaştığı bulunmuştur. Etkili sınıf yönetimini engelleyen muhtemel sebeplerden bazıları; çevrenin etkisi, anne-baba tutumu, sık sık öğretmen değiştirme, okul yönetiminin etkisi, öğrencilerin bireysel sıkıntıları, öğretmen (rekabeti) paylaşımının olmaması, öğretmenin yeterli olmayışı, medyanın etkisi, öğrencileri yarıştırmadır. Sınıf yönetiminde etkili olan unsurlardan bazıları; deneyim, kendini yetiştirme, kişisel yetenek, öğretmenlerin paylaşımı, mesleği sevme, çevre, okul yönetiminin desteği, moralin iyi olması, kılık-kıyafet, değişen program ve okulöncesi eğitimi almadır.
Alternatif Dilde Özet: This qualitative case investigated to determine the new roles of classroom teachers in maintaining effective classroom management. Semi-structured interview form that was developed by the researcher and oriented towards the classroom teachers (17 persons) and education inspectors (6 persons) has been used in the research in order to collect data. Content analysis has been conducted on the obtained data. When results of the research have been examined, classroom management skills of classroom teachers, which they use in different courses, are different; and classroom management gets easier from 1st grade to last grade. Some of the possible reasons that prevent the effective classroom management are as follows: influence of the environment, attitudes of mothers and fathers, frequently changing teachers, the influence of school management, individual problems of students, lack of sharing among teachers (competition among teachers), inadequacy of teachers, influence of media and causing students to race with each other. The factors that are effective in classroom management are as follows: experience, improving oneself, personal skills, sharing among teachers, loving the teaching profession, environment, support from school management, good morale, attire, changing program and having preschool education. Recommendations have been made for implementers and researchers based on the results that have been obtained in the research.

PDF Formatında İndir

Download PDF