image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Doğada Gerçekleştirilen Bir Matematik Yaz Kampının Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation Of The Effects Of An Outdoor Summer Math. Camp On High School Students Through The Students’ Views
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, doğada gerçekleştirilen bir matematik yaz kampı etkinliklerinin, öğrenciler üzerindeki etkisini öğrencilerin görüşlerine göre belirlemektir. Bu amaçla, İzmir ili, Selçuk ilçesi, Şirince Köyü’ne 1 km. uzaklıkta, dağ yamacında, doğal bir yeşil alana kurulu açık hava derslikleri, açık hava çalışma alanları, kütüphane, dinlenme, yemek, barınma alanlarından oluşan ve matematik yaz programları yürütülen Nesin Matematik Köyü’ndeki (NMK) açık hava öğrenme etkinlikleri bir durum olarak çalışılmıştır. Çalışma, 01/07/2013-14/07/2013 tarihleri arasında Liselilere Matematik Yaz Okulu Programına katılan 27 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel olan bu çalışmada veriler gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak toplanmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğrenci görüşlerine göre, doğada açık hava öğrenme etkinliklerinin özellikle bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanlardan çok yönlü kazanımlar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the effects of an outdoor summer math. camp on students from their points of view. For this purpose, the outdoor learning activities in Nesin Math. Village which is 1 km. far away from Şirince Village/Selçuk Town/ İzmir Province, located over a green field on a piedmont, consisting of clear air classes, clear air study areas, library, resting, eating, living areas -where the math. summer programs are carried out- has been studied as a case. The study was conducted with 27 high school students which took place in the Math. Summer School Program between 01/07/2013 and 14/07/2013 dates. In this qualitative study, data is collected by using observation and interview methods and descriptively analyzed. According to student views, it’s concluded that outdoor learning activities provides multi directional attainments particularly cognitive, affective and social domain attainments.

PDF Formatında İndir

Download PDF