image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2013/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Öncesi Kurumlarında Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi ve Donanım
Makale Alternatif Dilde Başlık: Arrangement and Facilities in Preschool Educational Environments
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Okul öncesi eğitimden istenilen oranda verim alınabilmesi programa, personele, uygulanan yöntem ve tekniklere bağlı olduğu kadar kurumlara fiziksel anlamda sağlanan koşullara da büyük ölçüde bağlıdır. Sınıf içi ve dışı fiziksel ortam tasarımları, eğitim kalitesinin yanında çocuk davranışlarını da etkilemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim ortamları ve donanımlar bir yandan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini yükseltecek diğer yandan da çocuk davranışlarında olumlu yansımalar oluşturacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, eğitim araç ve gereçleri belirlenen kazanım-göstergelere uygun, kurum içi ve dışı tüm birimleri bulunan okul öncesi eğitim kurumları, çocukların hayatlarında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için yapılan çalışmalar arttıkça bununla beraber okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesini arttırmak da gerekmektedir. Bu çalışma ile okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamları ve donanımlarında bulunması gereken niteliklere değinilerek, bu konuya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Satisfactory efficiency in preschool education is dependent on the physical conditions at the institutions in addition to the program, the staff, as well as, the methods and techniques employed. In- and out-of-class environmental conditions impact not only the quality of the education but also children’s behavior. Educational environments and facilities accordingly developed increase the quality of the education and positively impact children’s behavior. Preschools with the necessary security measures, educational material pursuant to the designated aims and objectives, and all necessary intramural and extramural units have an important place in children’s lives. As the efforts to promote the schooling rate of preschool education increases, the quality of the educational environments in preschools should be improved concordantly. This study aimed to discuss the qualities necessary in preschool educational environments and materials, as well as, to raise awareness on the subject.

PDF Formatında İndir

Download PDF