image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Kapsamında Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of the Social and Emotional Learning within School Guidance and Counseling Services
Makale Eklenme Tarihi: 17.5.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Sosyal ve duygusal öğrenme giderek ABD’deki okullarda alternatif bir rehberlik model olarak kendini göstermektedir. Aslında yeni bir yaklaşım olmasına rağmen Sosyal ve Duygusal Öğrenme üzerine Türkiye’deki araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Tarihsel gelişimi içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okullarda kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışına ulaşmıştır. Önleme bu model içinde yer alan önemli bir unsurdur. Bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti olarak önleme, okullarda sorun olabilecek durumları belirleyerek, henüz onlar daha ortaya çıkmadan önlemler almayı hedeflemektedir.Bu durum Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin de varoluş amacıdır. Bu literatür taramasında Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınmıştır. Alanyazın Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin önleyici rehberliğin bir parçasıolarak okul rehberlik hizmetlerinde kullanılabilecek yeterlikte olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Social and Emotional Learningis increasingly presents itself as an alternative schools guidance model in the United States. In fact, although it is a new approach researches on Social and Emotional Learning are increasing day by day in Turkey. In historical context, guidance and counseling services has evolved in understanding of comprehensive developmental guidance in schools. The prevention is an important element within this model. The prevention as a counseling and guidance service aims to identify conditions that may cause trouble in school and take precautions before they arise, yet. This situation is the existential purpose of Social and Emotional Learning. This literature review discusses the similarities and differences between the Social and Emotional Learning and Guidance and Counseling. The literature shows that Social and Emotional Learning is sufficient to be used in school counseling services as part of a preventive guidance.

PDF Formatında İndir

Download PDF