image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Japonya’da Okul Öncesi Eğitim
Makale Alternatif Dilde Başlık: Pre-school Education in Japan
Makale Eklenme Tarihi: 18.5.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Meiji Restarasyonu’nun ardından 1872 yılında Eğitim Sistemi Düzeni’nin yayınlanmasıyla Japonya’da modern bir eğitim sistemi kabul edilmiştir. Japonların eğitim anlayışının temelinde insan unsuru yatmaktadır. Özellikle bebeklik döneminin kişiliği belirleyici önemi olduğunu çok önceden kavramışlardır. Bu araştırmada Japonya’nın benimsediği okul öncesi eğitimin tanıtılması amaçlanmıştır. Japonya birbirine paralel olan ikili bir erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemine sahiptir. Sistem; doğumdan altı yaşa kadar olan gündüz bakım merkezleri ve üç yaştan altı yaşa kadar olan anaokulu eğitimi olarak ayrılmaktadır. Gündüz bakım merkezleri altında toplanan çocuk bakımı alanı Sağlık, İşçi ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın (MHLW) sorumluluğundayken, anaokullarının sorumluluğu Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndadır (MEXT). Günümüzde; okul öncesi eğitimin büyük bir kısmı özel okullarda gerçekleşmektedir. Oyun yoluyla zihinsel gelişim, kendine yetebilme ve diğerlerinin farkına varma gibi özellikler geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Upon the publication of Education System Order in 1872 after the Meiji Restoration, a modern education system has been accepted in Japan. Human factor lies behind the foundations of the education understanding of the Japanese. They have already comprehended that especially the babyhood is of importance as it determines the character. The aim of the study is presentation of adopted system for preschool education in Japan. In Japan, it is possible to mention a binary system of early childhood education and care and these two systems are parallel to each other. The system is divided into two with day care centres from the birth to the age of six and the kindergarten education from the age of three to six. While the child care field under the body of day care centres is under the responsibility of the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) is responsible for the kindergartens. Nowadays; a large portion of the pre-school education takes place in private schools. Development of characteristics such as mental development, self-sufficiency and recognition of others in children are encouraged via plays.

PDF Formatında İndir

Download PDF