image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Duygusal Öz-yetkinlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Niteliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Psychometric Properties of Emotional Self-Efficacy Scale in Turkish Form
Makale Eklenme Tarihi: 18.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Duygusal zekânın öz-yetkinlik olarak yeniden tanımlanan hali olan duygusal öz-yetkinlik, bir yetenek kümesi olmaktan çok, bir kişilik özelliği olarak ele alınmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Choi, Kluemper ve Sauley’in (2013) yetenek ve davranış arasında bir köprü olarak modelledikleri, Duygusal Öz-yetkinlik Ölçeğinin Türkçe formunun dört ve altı boyutlu yapılarda geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Araştırma sonucunda Duygusal Öz-yetkinlik Ölçeğinin altı boyutlu yapısının dört boyutlu yapısına göre daha iyi uyum gösterdiğine ulaşılmıştır. Ayrıca, ölçeğin güvenirlik düzeyleri de tatminkardır. Ölçeğin, duygusal işleyişi ölçen diğer ölçeklerle ilişkilendiğine ulaşılmıştır. Yaşam doyumu ve duygusal empati, duygusal öz-yetkinlikle pozitif yönde önemli ilişkilere sahipken aynı zamanda bu değişkenlerin önemli birer açıklayıcı olduklarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Duygusal Öz-yetkinlik Ölçeği Türkçe kullanılabilecek yeterli, kararlı ve güçlü bir ölçme aracıdır.
Alternatif Dilde Özet: The emotional self-efficacy redefined as emotional intelligence is considered as a personality trait rather than emotional state. The aim of this research was to examine validity and reliability of four and six factors structure of Turkish form of the Emotional Self-efficacy Scale developed by Choi, Kluemper, and Sauley (2013) as a bridge between ability and behavior. According to research findings, six factors structure of the Emotional Self-efficacy Scale provided better fit to data than four factors structure. Also, internal consistency coefficients were satisfied for scale. The scale was positively correlated to other emotional functionality scales. While the life satisfaction and the emotional empathy were positively related to the emotional self-efficacy, those variables were also determined as predictors of the emotional self-efficacy. Consequently, the Emotional Self-efficacy Scale can be used an adequate, stable, and powerful measurement in Turkish sample.

PDF Formatında İndir

Download PDF