image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Mobil Öğrenme Ortamlarında Ters Yüz Sınıf Modelinin Gerçekleştirilebilirliği Üzerine Bir Öneri
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Proposal For The Applicability of Flipped Classroom Model in Mobile Learning Environments
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Geleneksel öğrenme ortamlarında mevcut öğrenenlerin sayısı ve öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için yetersiz olan ders süreleri temel sınırlıklar olarak sürekli dile getirilmektedir. Öğrenenlerin gereksinimlerine cevap verebilmek ve bu sınırlıkları aşabilmek için ters yüz sınıf modeli önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Bu model ile öğrenenler bilgi edinme süreçlerini sınıf dışı etkinliklerle gerçekleştirirken, sınıf içi etkinliklerde öğrenmelerin pekiştirilmesine ve uygulama yapmaya daha fazla zaman ayrılması amaçlanmaktadır. Sınıf dışı etkinliklerde herhangi bir mekana bağımlı kalmama durumu ise mobil öğrenme etkinlikleri ile benzerlik göstermektedir. Ters yüz sınıf modeli araştırmalarının yeni olması ve alanyazında mobil öğrenme ile kaynaştırılmasına rastlanmamış olması bu makalenin temel dayanağını oluşturmaktadır. Makalede önerilen Edmodo platformunun mobil desteği ile beraber sağladığı diğer faydalar da sunulmaktadır. Böylelikle gelecekteki araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Current learners' numbers and the insufficient lecture time for applying learning activities are usually told for being basic disadvantages in traditional learning environments. Flipped class model is seen to be an alternative choice to respond the needs of learners and to overcome these limitations. While learners apply information acquisition process with out of class activities, it is aimed with this model to devote more time to make the consolidation of learning and practice in class activities. Having no need to adhere to any space in out of class activities is similar with mobile learning activities. Research of flipped class model being new, and the integration of flipped class model and mobile learning having no seen in related research constitutes the cornerstone of this journal. Also in this journal, the other advantages provided with mobile support of recomended platform being called Edmodo is presented. Thus, it is thought to set light to future research.

PDF Formatında İndir

Download PDF