image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Yaratıcı Çocuk Yetiştirmede Problemler ve Çözüm Önerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Problems in Creative Child Raising and Solutions
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Yaratıcılık, insanın ömrünün her evresinde ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı bir olgudur. Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün günümüz dünyası işletmelerinde, AR-GE servislerinin kurularak, araştırma ve geliştirmeye verdikleri önem ortadadır. Artık işletmeler aile şirketi olmaktan çok yapıcı, yaratıcı ve uzman bireylerin idaresine bırakılmaktadır. Çağa ayak uydurmak için yaratıcı bireylerin öncelikle aile ortamında sonra da okullarda hazırlanması gereklidir. Eğitimde yaratıcılığı desteklemek sadece okulda değil, ailede de büyük öneme sahiptir. Bilindiği üzere öğretmen merkezli ve ezbere dayalı kurulan eğitim sistemimizde bunu başarmanın zorluğu da ortadadır. Hükümetlerin her dönem değişen sistem denemeleri, kalabalık sınıflar, eğitimsiz toplum ve yeterli uzmanlığa sahip olmayan öğretmenler ile bunu başarmak olanaklı değildir.
Alternatif Dilde Özet: Creativity, is a phenomenon that a person needs and uses in every phase of his/her life. It is an essential part of our lives. In todays’ business world, the importance given to research and development can clearly be seen by R&D services. Institutions are not family-driven today and they need creative and expert people, anymore. In order to keep pace within modern world, creative individuals must be raised firstly in family environment and then in schools. Supporting creativity is necessary not only at school but also in families. As known, in our educational system which is teacher centered and based on memorization, it is hard to raise and train creative individuals. It is impossible to raise creative children with policymakers’ trials, which are changing from time to time, overcrowded classrooms, illiterate society and nonexpert teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF