image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Cilt: 2017/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Şüpheden Kartezyen Düşünceye Giden Yol
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.06.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmada Descartes’ın ‘metodik şüphe’si bağlamında varlık ve bilgi görüşü araştırılmış, bu amaçla onun yöntem anlayışı çerçevesinde varlık ve bilgi alanlarında ortaya çıkan felsefi sorunlar ele alınıp tartışılmıştır. Çalışmadaki sorun, Descartes’ın doğru bilgiye götürecek olan ilkelerden hareketle Kartezyen varlık anlayışına nasıl geçtiği, diğer bir ifadeyle metodik şüphenin cogito’yu nasıl önceleyip sonrasında hakiki bilgiye ulaşmak üzere res cogitans’ı extensa’dan nasıl ayırdığıdır. Bu anlamda çalışmada Kartezyen varlık ve bilgi görüşüne dair oluşan felsefi meseleler ele alınmıştır. Söz konusu sorunlar ve tartışmalar, filozofun çağının getirdiği sosyal, siyasal ve bilimsel gelişmelerden de ayrı tutulmayarak ‘Giriş’ mahiyetindeki çalışmamızla değerlendirilmiş ve bu bağlamda 17. yüzyılın yöntem bulma arayışına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın son kısmında ise felsefenin güzergahında Descartes’ın yol açtığı öznenin ademi merkeziyetliğinin felsefe mahalindeki etkisi soruşturulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF