image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Cilt: 2013/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Çeviri: Öğrencilerin Tarihsel Düşünmelerinin Gelişimine Dair Sistematik Bir Yaklaşım - Frederick D. Drake & Sarah Drake Brown
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 13.11.2013
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Tarihsel düşünme becerilerinin Türkiye’de son yıllarda önem verilen bir konu olduğu görülmektedir. Özelliklede tarihsel düşünme becerilerine 2007 yılından sonra yenilenen ortaöğretim tarih dersi öğretim programlarında yer verilmesi bu önemi daha da arttırmıştır. Tarih dersi öğretim programlarında öğretmenlerden, öğrencilerde tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları belirtilmektedir. Drake ve Brown’un burada yer verdiğimiz çalışmaları, öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine dair yeterliklerini ve bilgilerini geliştirmeye yardımcı stratejilerle tarih öğretmenlerine yardım amacını taşımaktadır. Makale tarih “yapmak” ya da daha doğru bir deyişle “tarih öğretimi yapmak” anlamına gelen birinci elden kaynakların kullanımına dair sistematik bir yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşımın kapsamını tek bir kelimeyle açıklarsak bize bir “düzen” sağlamasıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF