image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Aynadaki Herodotos - İsmail Gezgin
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2013
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Tarih yazımının nesnel olamayacağı tartışması 19. yüzyılın başlarına kadar gider. Bu tartışmalar doruk noktalarına 1990'lı yıllarda ulaşmış, artık pek çok ülkede pozitivist yöntem ve metotlar reddedilmiştir. Öznesi insan olduğundan, tarihin ve insanın kaleminden çıkmış olan tarihsel metinlerin insan psikolojisi üzerinden değerlendirilmesi fikri artık pek çok akademisyen tarafından kabul görmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir. Ege Üniversitesi klasik arkeoloji doçenti İsmail Gezgin, yukarıda bahsettiğimiz fikirler çerçevesinde Aynadaki Herodotos isimli eserini hazırlamıştır. Bu eserde Gezgin, Herodotos'un hangi psikolojik süreçlerden geçtiğini saptamaya çalışmış, bunu yaparken sosyal psikoloji, çevre psikolojisi, toplum psikolojisi gibi alanlardan bazı kuram ve yöntemler kullanmıştır. Bu makalede Gezgin'in bahsi geçen kitabı incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Discussions that the history writing cannot be objective go back to beginning of the 19th century. This discussions have come to a peak in 1990s, positivist methods have been rejected in many countries. Since its subject is the human, the idea to evaluate history and historical texts written by humans according to human psychology is now accepted by many academicians. In order to realize this, it is necessary that interdisciplinary studies should be generalized. Associate Professor İsmail Gezgin from Ege University has prepared his work, Herodotus in the Mirror, within the framework of above ideas. In this work, Gezgin has tried to identify the processes that Herodotus had gone through and used some theories and methods of social psychology, environmental psychology and community psychology while doing that. In this article, mentioned book by Gezgin is analysed.

PDF Formatında İndir

Download PDF