image.jpg

Derginin Adı: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2003/5
Sayı: 2
Makale Başlık: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: ATTITUDES TOWARDS LABORATORY ACTIVITIES IN THE ATATÜRK UNIVERSITY BIOLOGY STUDENTS
Makale Eklenme Tarihi: 19.12.2013
Okunma Sayısı: 19
Makale Özeti: Bu çalışmada, fen ve eğitim fakültesi biyoloji öğrencilerinin laboratuvar çalışmalarına ilişkin tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve laboratuvar çalışmalarında karşılaş-tıkları güçlüklerin tespiti amaçlanmıştır. Verilere SPSS istatistik programı kullanılarak ANOVA, Duncan ve t testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlardan biyoloji öğrencilerinin laboratuvar derslerini değerlendirmeleri ile ilgili farklılıkların olduğu, yine bu analizlerden aynı fakülte içerisindeki sınıflar arasında da farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it has been aimed to compare student attitudes towards laboratory activi-ties of the biology students in Faculty of Science and Arts and Faculty of Education. The data from the questionnaire applied to students was statistically assessed by using SPSS, Duncan and t statistic program. Differences in both between faculties and within faculties were de-termined from the analysis. In addition the difficulties met in the laboratory activities were discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF