image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 8
Makale Başlık: Öğretim Teknolojileri Kapsamında Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitimleriyle İlgili Bir Model Önerisi: Web Tabanlı Hizmet-İçi Mesleki Gelişim Modeli
Makale Alternatif Dilde Başlık: An In-Service Training Of Teachers On The Model Proposal: Web-Based In-Service Professional Development Model
Makale Eklenme Tarihi: 10.07.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bazı eksiklikler ve aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklıklardan bazıları hizmet-içi eğitimlerin sürekliliğinin sağlanamaması, eğitim öğretim faaliyetleri dışında yüz yüze hizmet-içi eğitimde yaşanan zaman sıkıntısı, hayat boyu eğitim ve mesleki gelişimin bütünleştirilememesi, hizmet içi eğitim faaliyetlerinden bütün öğretmenlerin eşit şekilde yaralanma fırsatı yakalayamaması, hizmet içi eğitimlerin etkililik-maliyet dengesinin sağlanamamasıdır. Bu çalışmada söz konusu aksaklıkları gidereceği düşünülen bir web tabanlı hizmet-içi eğitim modeli önerilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada “Öğretmenlerin Web Tabanlı Hizmet-İçi Mesleki Gelişim Modeli” önerisi ortaya konarken Morrison, Ross ve Kemp Modeli, Dick ve Carey Modeli, Passerini ve Granger Hibrid Tasarım Modeli incelenerek, bu modellerden hizmet-içi eğitimde amaca uygun olabilecek bileşenler ve uygulamalar seçilerek bütünleştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Some shortcomings and failures are experienced in carrying out the in-service training activities for teachers. Failure to provide the continuity of some in-service training of these deficiencies, educational activities other than face-to-service time shortage experienced in training, cannot be integrated in lifelong learning and professional development, lack of in-service training activities capture evenly chance of injury to all the teachers, the in-service training of effectiveness-cost balance It cannot be provided. In this study, which is expected to resolve the glitch in a web-based in-service training model aimed recommended. In the study "Web-Based Teachers In-Service Professional Development Model" proposal is revealed Morrison, Ross and Kemp Model, Dick and Carey Model and Passerini and Granger examined Hybrid Design Model, will be fit for purpose in the training-services of these model components are integrated by selecting and applications.

PDF Formatında İndir

Download PDF