image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 53
Makale Başlık: ARDAHAN İLİ ORGANİK HAYVANCILIK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EVALUATION OF THE ORGANIC LIVESTOCK POTENTIAL OF ARDAHAN PROVINCE
Makale Eklenme Tarihi: 10.8.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Önemi giderek artan organik tarım faaliyetleri günümüzde birçok ülkede sürdürülmektedir. Ülkemizde, organik tarımda bitkisel üretim ön planda olmakla birlikte, talepteki artışa bağlı olarak organik hayvansal üretimde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmada organik hayvancılık konusu Ardahan ili örneğinde ele alınmıştır. Coğrafi özelliklerinden dolayı geniş ve verimli otlak alanlarına sahip olan ilde sanayi ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliği yaşanmadığı için organik hayvancılık açısından oldukça uygun koşullar bulunmaktadır. Çalışma kapsamında Ardahan ilinin organik hayvancılık potansiyeli SWOT analizi ile ortaya konmuş ve bu analiz sonuçları göz önünde bulundurularak organik hayvancılığın geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Ardahan ilinin organik hayvancılık potansiyeli için yapılan SWOT analizi sonuçlarına göre güçlü yönler grubunda 10, zayıf yönler grubunda 8, fırsatlar grubunda 7 ve tehditler grubunda 6 olmak üzere toplam 31 faktör belirlenmiştir. Çalışma sonuçları ilde yüksek bir organik hayvancılık potansiyeli bulunmasına karşın bu faaliyetin günümüzde henüz hayata geçirilemediğini ortaya koymuştur. İlde organik hayvancılığın gelişimini engelleyen en önemli nedenler uygun barınak koşullarının sağlanamaması ve yetiştiricilerin bu konudaki bilgi yetersizliğidir. Ardahan’da Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarının bulunması ve organik ürünlere olan talebin sürekli olarak artması organik hayvancılığın gelişmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Çiftçilere organik hayvancılık konusunda eğitimlerin verilmesi, barınak koşullarının iyileştirilmesi, organik hayvancılığa yönelik teşvik ve desteklerin artırılarak devam ettirilmesi gibi önlemlerle bu faaliyetin geliştirilmesi ve il ekonomisine önemli katkıların sağlanması mümkündür.
Alternatif Dilde Özet: Organic farming, currently becoming more and more important, is practiced in many countries. Despite the prominence of plant production as an organic agricultural practice in Turkey, significant efforts have been made in terms of organic livestock production as a result of the increasing demand. The present study discusses organic livestock farming in the case of Ardahan province. Because the environment is not polluted by industrial and agricultural activities in the province, which has vast and rich grasslands thanks to its geographical characteristics, it has highly favorable conditions for organic livestock farming. The present study investigated the organic livestock potential of the province by SWOT analysis and made some suggestions as to how to develop organic livestock farming in consideration of the analysis results. The results of the SWOT analysis carried out to reveal the organic livestock farming potential of Ardahan province yielded 10 factors as strengths, 8 as weaknesses, 7 as opportunities, and 6 as threats. The study has indicated that although the province has a great potential for organic livestock farming, no steps have been taken to realize this potential yet. Among the leading causes of the impedance of organic livestock farming in the province are the lack of proper sheltering conditions and insufficient know-how and know-what about this form of farming. Ardahan’s location at the Türkgözü and Aktaş Border Crossings and continuous increase in the demand for organic products offer remarkable opportunities for the development of organic animal husbandry. It is possible to help organic livestock farming grow and contribute to the provincial economy through such measures as training farmers about this farming type, ameliorating the sheltering conditions, and increasing and maintaining the incentives and supports for organic livestock farming.

PDF Formatında İndir

Download PDF