image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Yöneticilerinin Maarif Müfettişlerine Yönelik Etkileme Taktikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, maarif müfettişlerinin bakışıyla (a) okul yöneticilerinin maarif müfettişlerine yönelik etkileme taktikleri kullanıp kullanmadıklarını, (b) kullanıyorlarsa hangi taktikleri kullandıklarını, (c) taktik seçiminde belirleyici olan etmenlerin neler olduğunu ve (d) kullanılan taktiklerin araştırmaya katılan müfettişler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma metodolojisi ile yürütülen araştırmanın verileri İç Anadolu Bölgesinde bir ilde görev yapmakta olan 9 maarif müfettişi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırma bulguları “Okul Yöneticilerinin kullandıkları taktikler ve bu taktiklerin müfettişler üzerindeki etkileri”ve“Okul yöneticilerinin etkileme taktikleri seçimlerinde belirleyici olan etmenler” kategorileri kapsamında ortaya konmuştur. Araştırma bulguları okul yöneticilerinin maarif müfettişlerine karşı (a) müfettişi hoş tutmak, (b) kendi başarılarını sergilemek, (c) gücünü hissettirmek ve (d) müfettişle ortak noktalar üzerinden yakınlık kurmak şeklinde dört temel taktik kullandıklarını göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF