image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Teknolojinin en önemli ürünlerinden biri olan bilgisayarların matematik eğitiminde sunduğu imkânlar, matematik öğretiminde kullanılabilen farklı yazılımların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu amaç için geliştirilen yazılımlardan biri de Geogebra’dır. Ücretsiz olması, dinamik özellikleri, yaygın kullanımı, kullanıcı dostu ara yüzü gibi birçok özelliği ile Geogebra bu yazılımlar arasında öne çıkmaktadır. Matematik öğretmenlerinin de dinamik yazılımları aktif olarak kullanıp bu ortamlarda materyal tasarlayarak öğrencilerinin matematiği daha etkili ve kolay öğrenmelerine yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu çalışmada Geogebra ortamında hazırlanarak matematik derslerinde kullanılmak üzere geliştirilebilecek materyaller hakkında ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerini almak ve geleceğe yönelik kullanımları hakkında düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 2 erkek 9 kadın toplam 11 ortaöğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında öğretmen adaylarına lisans programları haricinde, beş haftalık bir öğretim deneyi uygulanmıştır. Öğretim deneyinin temel amacı öğretmen adaylarının Geogebra ortamı için teknolojik pedagojik alan bilgilerini eşitlemektir. Öğretim deneyi sonrasında katılımcılar arasından gönüllü olan yedi tanesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme kayıtları ve öğretim deneyi sırasında oluşturulan gözlemci notları içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda oluşturulan kodlar üç tema altında toplanmıştır: Geogebra ortamında materyal hazırlamanın avantajları ve dezavantajları, Geogebra ortamında hazırlanan materyallerin kavramsal anlamaya ve motivasyona etkisi ve Geogebra ortamında materyal hazırlamaya uygun konular ve sınıf ortamında kullanımı.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF