image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Öğrenmeye Yönelik Deneysel Çalışmalar: Sistematik Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Son yıllarda, Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin kullanımına yönelik araştırmalar, eğitim teknolojilerine yönelik araştırma eğilimleri arasında ilk sıralara doğru önemli adımlar atmaktadır. Gerçekleştirilen birçok çalışma, AG teknolojisinin öğrenmeyi ne derece artırdığı, ne tür avantajlar sağladığı, ne gibi zorlukları beraberinde getirdiği ve hangi eğitim alanları için uygun olduğu konusunda birçok soruya cevaplar aramıştır. Bu çalışmada, AG destekli öğrenme ortamlarını AG destekli olmayan diğer farklı öğrenme ortamları veya araçları ile çeşitli pedagojik özellikler açısından karşılaştıran deneysel çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, incelenen çalışmalarda ele alınan ‘eğitim alanı’, ‘hedef kitlenin eğitim seviyesi’, ‘bağımlı değişkenler’, ‘AG’nin öğrenmede etkililiği’, ‘AG’nin öğrenme ortamlarında kullanımına yönelik faydalar’, ‘AG uygulamalarında karşılaşılan zorluklar’, ‘kullanılan AG türü ve içeriği’, ‘ihtiyaç duyulan yazılımlar ve görüntüleme aygıtları’ gibi faktörler değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı ve belirlenen özel kriterler doğrultusunda 2011-2016 yılları arasında yayımlanan ve SSCI’da taranan toplam 25 deneysel çalışma sistematik alanyazın inceleme metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak AG destekli öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrenme süreçlerini nasıl etkilediğine yönelik bulgular tartışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyecek yeni AG tasarımlarına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF