image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Fen-Toplum Temelli Eğitsel Kısa Filmler Üzerine Bir Çalışma: Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmanın amacı öğretmen adayları tarafından hazırlanan eğitsel kısa filmlerin incelenmesi ve öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde olup, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin 2. sınıfında okuyan 51 öğretmen adayıyla seçmeli bir ders olan “Fen Bilimleri ve Toplum” dersinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları bu dersi alan grup içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları tarafından fen ve toplum temelli 10 farklı film hazırlanmıştır. Araştırma verileri öğretmen adayları tarafından hazırlanan eğitsel kısa filmler ve araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu soruyla toplanmıştır. Araştırma verileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ve içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular filmlerde yer alan fen kavramlarının doğru bir şekilde kullanıldığını, fen-toplum ilişkisinin kurulabildiğini, filmlerin anlaşılır bir dile sahip olduğunu, sınıf seviyesine uygun olduğunu ve günlük hayatla ilişkilendirilebildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adayları filmleri meslekleri süresince etkili bir şekilde kullanabileceklerini düşünürken; filmlerin çoğunlukla dersin başında kullanılması gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmen adayları filmlerin öğretim sürecini kolaylaştırma, ilgi çekmeyi ve günlük hayatla ilişki kurmayı sağlama, hayal gücünü geliştirme, kalıcılığı arttırma, farklı zekâ tiplerine fırsat sunma, eğlenerek öğretme ve sorgulama becerisi kazandırma gibi olumlu niteliklerine atıfta bulunurken; yanlış öğrenmeye neden olabilme ve öğretmenin yerini alabilme gibi olumsuzluklara da atıfta bulunmuşlardır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF