image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Bilimlerinde Epistemoloji Araştırmaları: Düne, Bugüne ve Gelecek Perspektiflere Eleştirel Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma yaklaşık olarak elli yıllık bir zamana yayılan epistemoloji alanındaki çalışmaların eleştirel bir derlemesidir. Kişisel epistemoloji, bireylerin öğrenme-öğretme inançları ve davranışları üzerinde etkili olan temel inançlarını içermektedir. Epistemolojik inançların öğrenme-öğretme açısından merkezi konumda olması eğitim alanında yapılan ilişkilendirme çalışmalarına önemli bir ivme kazandırmıştır. Ancak ülkemizde bireysel epistemoloji alanındaki perspektifleri ve modelleri, epistemolojik çalışmalarının neden önemli olduğunu ve gelecekte bu alanda ne gibi çalışmalar yapılabileceğine yönelik eğilimleri eleştirel bakış açısı ile derleyen bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Böyle bir çalışmanın özellikle bilimsel arenaya yeni katılan araştırmacılara bu alandaki temel kavramları kıyaslamalar yaparak tanıtmasının gelecekte ülkemizde epistemoloji bağlamında yapılacak bilimsel araştırmalara katkısı olacağı düşünülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF