image.jpg

Derginin Adı: Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Savaşları
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Wars Between Cursive and Script Handwriting
Makale Eklenme Tarihi: 16.11.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Öğrencilere hızlı ve akıcı bir yazma becerisi kazandırmak eğitimin temel ilkelerinden biridir. Başarılı bir el yazısı, çocukların akademik başarılarının önkoşulu olarak görülmektedir. Bu nedenle dik ve bitişik eğik yazı öğretimi araştırmacı ve öğretmenler arasında yaygın bir tartışma konusudur. Bazı eğitimciler gelişen teknoloji ile birlikte dik temel yazıyı önermekte, bazıları ise bitişik eğik yazıyı savunmaktadır. Bunun üzerine öğretilen yazının fiziksel ve zihinsel etkileri konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Bitişik eğik yazı dik temel yazıya göre daha hızlı yazılmakta ve yazma çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. Bitişik eğik yazının zihinsel, bedensel, dil gelişimi ve öğretim açısından çeşitli yararları olduğu bilinmektedir. Bitişik eğik yazı zihinsel gelişimi destekleyerek düşünmeyi geliştirmektedir. Bitişik eğik yazıda kullanılan süreklilik, akıcılık ve dikkat okuma becerilerine de yansımaktadır. Okuma ve yazmadaki bu süreklilik, akıcılık ve hız giderek bir bütün oluşturmakta; öğrencinin düşünme, anlama, sorgulama, ilişkilendirme gibi becerilerinin hızla gelişmesini sağlamaktadır. Bedensel gelişim açısından bakıldığında bitişik eğik yazının çocukların parmak ve el kasları için daha uygun olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde bitişik eğik yazı ile okuma yazma seferberliği Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında başlatılmış, öğrenci ve yetişkinlere bitişik eğik yazı öğretilmiştir. 2004 yılında bitişik eğik yazı öğretimine birinci sınıfta başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında bitişik eğik yazının öğretmenin tercihine bırakılacağını açıklamıştır. Dileğimiz bitişik eğik yazıya önem verilmesi ve gelecek nesillerin nitelikli yetiştirilmesidir.
Alternatif Dilde Özet: One of the basic principles of education is to have students develop fast and fluent writing skills. Successful handwriting is considered as a prerequisite for academic success. Therefore, teaching how to write cursive and script is a common argue among researchers and teachers. Some researchers and teachers propose the teaching of script handwriting with evolving technology while some of them advocates the inclined cursive writing. Upon this, researches have been conducted on the physical and mental effects of the writing being taught. The cursive handwriting is faster and makes writing practices easier with respect to script handwriting. It is known that cursive handwriting provides many advantages for cognitive and physical development as well as language development and teaching. Cursive handwriting enhances thinking by supporting the improvement of mental development. The continuity, fluency, and attention in cursive handwriting have an impact on reading skills as well. This continuity, fluency and speed in reading and writing make a unite and enhance the improvement of students’ thinking, comprehension, questioning and attribution skills. When the physical development of children is taken into account, cursive handwriting is stated to be more appropriate for children’s finger and hand muscles. In our country, contingent writing and literacy liaison were initiated in 1928 under the leadership of Atatürk, and the oblique writing adjacent to the students and adults was taught. In 2004, teaching with adjacent writing was started in the first grade. In 2018, the Ministry of National Education announced that the preference of adjacent curve writing is going to be under consideration of the teacher. We would like to emphasize the importance of adjoining oblique writing and the raising the quality of future generations.

PDF Formatında İndir

Download PDF